Process

Personrörlighetsprogrammet innehåller fyra faser:

1. Initiering
2. Genomförande
3. Uppföljning
4. Justering

Här beskrivs de fyra olika fasernas innehåll utifrån erfarenheterna från projektet med goda exempel samt rekommendationer och tips. Centrala ledord är framförhållning, planering, dialog och reflektion.

1. Initiering

Syfte
Finansiering
Strategi
Utlysning & ansökan
Rekommendationer

2. Genomförande

Mål och förväntningar
Planering
Mottagande organisation
Studentmedverkan
Rekommendationer

3. Uppföljning

Rapport och reflektion
Kommunikation och spridning
Utvärdering
Meritvärde och samverkan

4. Justering

Strategi
Resultat och uppföljning
Praktiska detaljer