Referenser

Länkar till källor och rapporter

 

 1. K3-projekten - https://k3-projekten.se/
 2. Rapport KLOSS – Kunskap och Lärande om Strategisk Samverkan, 2015 https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.601838.1550157377!/KLOSS_Rapport_2015.pdf
 3. Rapport KLOSS AkUt, 2016, https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.705788.1550158686!/KLOSS_AkUt_rapport_inkl_bilagor_till_tryck_161216.pdf och https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.695955.1550157714!/KLOSS_AkUt_broschyr.pdf
 4. Samverkansskicklighet - För personlig och organisatorisk utveckling, Cecilia BjursellPeter DobersAnna-Carin Ramsten, Studentlitteratur, 2016
 5. https://rj.se/Forskning_finansiering/Flexit/
 6. SSF Strategisk mobilitet: https://strategiska.se/
 7. SSF Sabbaticals: https://strategiska.se/
 8. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
 9. Rapport MerSam – Meritvärde av Samverkansskicklighet - länk
 10. Fokusgrupper: greppbar metod, Synneve Dahlin Ivanoff och Kristina Holmgren, Studentlitteratur AB, 2017
 11. Rapport UtvInd – Utveckling av Indikatorer för uppföljning av Samverkan - länk
 12. Rapport SKÖN – Samverkansintegrerat Kvalitetssystem för Ökat Nyttiggörande - länk

 

vinnova-logo

Projektet PAUS har genomförts med stöd av Vinnova.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. De arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld. De gör det möjligt för organisationer att lösa utmaningar tillsammans genom att öppna upp för innovation som gör skillnad.

Länk: Vinnova.se

Resultat från workshops

Lärmöte 29 augusti 2019. Bild av Anna Hedman AHA-byrån.

Klicka för att se större

Medverkande lärosäten

Klicka på logo för att gå till respektive hemsida